Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam (VIMC) ước lãi kỷ lục 3.750 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 5,5 lần kế hoạch đề ra

Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam (VIMC) vừa công bố cáo cáo kết quả hoạt động năm 2021, trong đó sản lượng vận tải biển ước đạt 23 triệu tấn, tương ứng 102% cùng kỳ 2020 và đạt 121% kế hoạch năm 2021. Sản lượng hàng thông qua cảng ước đạt 126 triệu tấn, tăng trưởng 14% so với cùng kỳ 2020 và hoàn thành 105% kế hoạch. Sản lượng container ước đạt 5,4 triệu TEU, tương ứng 105% cùng kỳ và bằng 105% kế hoạch năm nay.

Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam (VIMC) ước lãi kỷ lục 3.750 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 5,5 lần kế hoạch đề ra - Ảnh 1.

Previous post Thị trường smartphone phổ thông: Cuộc chơi những “trái tim thép”
Next post Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí PTSC (PVS) ghi nhận 506 tỷ đồng tiền lãi từ công ty liên doanh liên kết trong 9 tháng đầu