Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (LAS): 6 tháng lãi 67 tỷ đồng, vượt 86% kế hoạch cả năm 2021

CTCP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (mã chứng khoán LAS) công bố báo cáo tài chính quý 2/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu trong quý 846 tỷ đồng tăng 33% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp đạt gần 113 tỷ đồng, tăng gần 12% so với quý 2/2021.

Đáng chú ý chi phí tài chính giảm mạnh từ 13,4 tỷ đồng xuống còn 2,6 tỷ đồng, chi phí bán hàng cũng được cắt giảm đáng kể từ 72 tỷ đồng xuống còn hơn 44 tỷ đồng. Kết quả LAS lãi sau thuế hơn 28 tỷ đồng trong khi quý 2/2020 lỗ 15,8 tỷ đồng.

LAS cho biết trong kỳ thị trường phân bón trong nước và thế giới biến động mạnh. Để ổn định được SXKD công ty đã nhanh chóng đánh giá năng lực các nhà cung cấp đủ điều kiện để ký hợp đồng mua nguyên liệu phục vụ sản xuất phân bón do vậy công ty vẫn duy trì ổn định được hoạt động SXKD. Doanh thu bán hàng tăng nhiều hơn mức tăng của giá vốn, đồng thời chi phí bán hàng và chi phí tài chính giảm mạnh đã giúp LAS lãi cao trong quý 2.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần đạt 1.376 tỷ đồng tăng 44% so với cùng kỳ, LNTT đạt gần 67 tỷ đồng; LNST đạt gần 53 tỷ đồng khả quan hơn rất nhiều khoản lỗ 10,8 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2020.

Năm 2021, LAS lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu thuần đạt 2.719 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 36 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp đã hoàn thành 59% chỉ tiêu doanh thu và vượt 86% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.

Tính đến 30/6/2021, tổng tài sản của LAS đạt 2.029 tỷ đồng, tăng 15% so với số liệu ghi nhận hồi đầu năm. Nợ phải trả tăng mạnh 41% lên 720 tỷ đồng. Trong đó, vay nợ tài chính ngắn hạn tăng hơn gấp đôi, lên 287 tỷ đồng.

Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (LAS): 6 tháng lãi 67 tỷ đồng, vượt 86% kế hoạch cả năm 2021 - Ảnh 1.

Previous post Đề xuất đầu tư dự án khu dân cư mới quy mô 9ha tại TP Bảo Lộc
Next post Sụt giảm tồi tệ nhất kể từ khủng hoảng tài chính châu Á 1998, quốc gia Đông Nam Á thứ 3 rơi vào suy thoái