Viglacera (VGC): Thêm 1 đại diện từ Gelex ứng cử vào HĐQT, kế hoạch lãi trước thuế 1.000 tỷ đồng năm 2021

Tổng công ty Viglacera – CTCP (mã chứng khoán VGC) công bố tài liệu dự kiến trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. Chỉ sau đó mấy ngày, Viglacera cũng công bố thêm tài liệu bổ sung trình Đại hội lần này.

Vết quả kinh doanh, năm 2020 Viglacera đạt 9.433 tỷ đồng doanh thu, giảm 7% so với năm 2019. Còn lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 667 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 600 tỷ đồng.

Viglacera (VGC): Thêm 1 đại diện từ Gelex ứng cử vào HĐQT, kế hoạch lãi trước thuế 1.000 tỷ đồng năm 2021 - Ảnh 1.

Previous post Tổng thầu SOL E&C – Vững vàng cho những thành công mới
Next post Virtual Vietnam Foodexpo 2021 – Phiên bản hoàn thiện trên môi trường số