Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng: Hàng trăm dự án BĐS không có đất ở dù chỉ là 1m2, không được chấp thuận chủ trương đầu tư đang gây lãng phí rất lớn

Tại phiên thảo luận trực tuyến, các đại biểu Quốc hội tiếp tục quan tâm đến nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại (sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư, sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở). 

Theo dự thảo, Chính phủ đề xuất sửa đổi theo hướng, ngoài đất ở hợp pháp, nhà đầu tư có quyền sử dụng các loại đất khác để đầu tư xây dự án nhà ở thương mại. Điều kiện là các dự án đất này đã được quy hoạch, có trong kế hoạch sử dụng đất của cơ quan chức năng theo luật về đất đai, trừ trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Previous post Đón đầu xu thế: Lựa chọn kinh doanh bền vững
Next post Là quốc gia ít sử dụng tiền mặt nhất thế giới nhưng vì sao Na Uy vẫn nói không với Bitcoin?