Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 7 doanh nghiệp

CTCP Bê tông ly tâm Thủ Đức (BTD): Ngày 2/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 40% (01 cổ phiếu nhận 4.000 đồng). Thời gian thanh toán 10/11/2021.

CTCP Viễn thông – Tin học bưu điện (ICT): Ngày 10/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2% (01 cổ phiếu nhận 200 đồng). Thời gian thanh toán 25/11/2021.

CTCP Đầu tư xây dựng dầu khí Idico (ICN): Ngày 29/10 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 18/11/2021.

CTCP Du lịch – Thương mại Tây Ninh (TTT): Ngày 1/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 17/11/2021.

CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành (BTT): Ngày 29/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 11/11/2021.

CTCP Đầu tư xây dựng Long An Idico (LAI): Ngày 1/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 18% (01 cổ phiếu nhận 1.800 đồng). Thời gian thanh toán 14/11/2021.

CTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội (DTP): Ngày 1/11 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 15/11/2021.

Previous post FacePlay app ghép mặt vào video cổ trang Trung Quốc khéo léo “móc túi” người dùng thế nào?
Next post Ngân hàng đã cố gắng hết sức hỗ trợ doanh nghiệp