Chứng khoán Trí Việt (TVB) điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận năm 2021 tăng gấp 3 lần, lên kế hoạch chào bán 30% cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược

Tại ĐHĐCĐ bất thường diễn ra ngày 12/11, CTCP Chứng khoán Trí Việt (Mã CK: TVB) đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu 450 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng, tăng lần lượt 88% và 200% so với kế hoạch đầu năm.

Trong số các công ty chứng khoán công bố kế hoạch kinh doanh điều chỉnh đến nay, TVB là công ty chứng khoán điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận tăng cao nhất.

Chứng khoán Trí Việt (TVB) điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận năm 2021 tăng gấp 3 lần, lên kế hoạch chào bán 30% cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược - Ảnh 1.

Previous post Chia Sẻ Của Chàng Giảng Viên Đa Năng Thành Công Với Kinh Doanh Đa Lĩnh Vực
Next post Quần Áo Trẻ Em Litibaby (Đại lý Nhượng Quyền Thương Hiệu Litibaby Xuân Mai)