May Việt Tiến (VGG): Quý 2 lãi bật tăng trở lại sau khi lãi thấp trong quý đầu năm 2021

Tổng Công ty cổ phần May Việt Tiến (UpCOM: VGG) đã công bố BCTC quý 2/2021 và luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021.

Cụ thể, riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 2.103 tỷ đồng tăng 19,4% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán cũng tăng cao nên lãi gộp đạt 176 tỷ đồng, tăng 17% so với quý 2/2020.

Trong kỳ VGG có 25,5 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 50% so với cùng kỳ, hoạt động liên doanh liên kết lãi 13 tỷ đồng.

Kết quả sau khi trừ các khoản chi phí May Việt Tiến lãi sau thuế 64,6 tỷ đồng, tăng 23% so với quý 2/2020. LNST công ty mẹ là 61,7 tỷ đồng, tương đương EPS đạt 974 đồng.

May Việt Tiến (VGG): Quý 2 lãi bật tăng trở lại sau khi lãi thấp trong quý đầu năm 2021 - Ảnh 1.

Previous post Phạm Văn Hiệp Nhà Sáng Lập Nên Công ty TNHH TM&DV Bất Động Sản 24h
Next post Chia Sẻ Của Chàng Trai Yêu Nghệ Thuật Đam Mê Diễn Xuất