Giá bán các mặt hàng tăng mạnh, Khoáng sản TKV (KSV) báo lãi trước thuế trên 1.100 tỷ đồng cả năm

Tổng Công ty Khoáng sản TKV- CTCP (mã chứng khoán KSV) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu trong quý đạt 3.255 tỷ đồng, tăng 49,3% so với cùng kỳ. Trong khi đó tỷ lệ tăng chi phí vốn cao hơn, đến 55% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ vòn 504 tỷ đồng, tăng 24,5% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính trong quý đạt hơn 7 tỷ đồng. Chi phí tài chính 54 tỷ đồng, xấp xỉ bằng cùng kỳ – đây chủ yếu là chi trả lãi vay. Tính đến 31/12/2021 Khoáng sản TKV còn dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 2.349 tỷ đồng (tăng 650 tỷ đồng so với đầu năm) và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn còn 1.824 tỷ đồng (giảm 300 tỷ đồng so với đầu kỳ). Chi phí bán hàng 18 tỷ đồng, tăng 6 tỷ đồng so với cùng kỳ còn chi phí quản lý doanh nghiệp giảm gần 60 tỷ đồng, xuống còn 124 tỷ đồng.

Những nguyên nhân chính trên khiến cho lợi nhuận trước thuế của Khoáng sản TKV còn 318 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 248 tỷ đồng, tăng 125% so với số lãi 110 tỷ đồng đạt được quý 4/2020, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 206 tỷ đồng.

Giá bán các mặt hàng tăng mạnh, Khoáng sản TKV (KSV) báo lãi trước thuế trên 1.100 tỷ đồng cả năm - Ảnh 1.

Previous post Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (SGN) điều chỉnh giảm phân nửa kế hoạch năm 2021 trước áp lực Covid-19
Next post Nguyên tổng giám đốc Gang thép Thái Nguyên bị đề nghị y án, nộp 130 tỉ đồng