Diễn biến mới về khu du lịch sinh thái farmstay tại Thanh Hoá

Trước đó, UBND tỉnh Thanh Hoá đã nhận được Công văn số 195/2022/CV-A&T ngày 26/01/2022 của Công ty TNHH đầu tư phát triển đô thị A&T Việt Nam về việc đề xuất cho phép tài trợ kinh phí thực hiện công tác khảo sát, lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng farmstay kết hợp đô thị tại xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương.

Liên quan đến đề xuất này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đề nghị Công ty TNHH đầu tư phát triển đô thị A&T Việt Nam liên hệ với UBND huyện Quảng Xương để đề xuất, kiến nghị việc tài trợ kinh phí.

Trước đó, năm 2021, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Đô thị A&T Việt Nam đề nghị nghiên cứu lập quy hoạch, đề xuất dự án đầu tư theo mô hình du lịch sinh thái nghỉ dưỡng farmstay tại xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm đã thống nhất chủ trương giao UBND huyện Quảng Xương nghiên cứu, bổ sung khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái farmstay tại xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương (quy mô diện tích khoảng 60 ha) vào đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Quảng Xương đến năm 2045 hiện đang lập.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu xác định cụ thể ranh giới khu du lịch, khu công nghiệp cho phù hợp, để khu công nghiệp có quy mô 500 ha theo định hướng quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã xác định.

Bên cạnh đó, ông Mai Xuân Liêm cũng nêu rõ việc chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái farmstay được thực hiện sau khi điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Quảng Xương đến năm 2045 được duyệt.

Previous post Vốn ngoại rút khỏi thị trường bất động sản
Next post Chứng khoán Bản Việt (VCSC) nhận khoản vay hợp vốn trị giá 100 triệu USD từ các ngân hàng nước ngoài